Negev Direct

אפיון, עיצוב ופיתוח כולל בניית ממשקים ייחודיים למערכות צד ג'

Negev Direct
Negev Direct

פורטל בשפה האנגלית שמציע יצירת קשר בין המגזר העסקי והמגזר הפילנתרופי היהודי. הפורטל כולל תוכן מתעדכן לצד ניהול מאגרים של הארגון.